Tin y tế

Việt Nam chính thức sử dụng Xuyên tâm liên trong phác đồ trị corvids

Ứng dụng Xuyên tâm liên trong phòng ngừa và điều trị Covid-19 theo phác đồ...

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid - 19, Bộ Y tế vừa thống nhất ban hành...

Đọc thêm

Ứng dụng của màn hình Samsung trong y tế

Samsung phát triển nhiều giải pháp màn hình phục vụ cho ngành y tế giúp tăng hiệu quả...

Đọc thêm